Přednáška pplk. Otakara Foltýna o roli války v MV

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
13. 12. 2021

Dnes se na ŠMVV Praha uskutečnila přednáška o roli války v mezinárodních vztazích, kterou vedl podplukovník Otakar Foltýn z Generálního štábu AČR. Mimo jiné byli studenti seznámeni s regulačními nástroji, z nichž historicky nejpodstatnějším byl vznik států. Prostor byl i pro věcné otázky z publika. Děkujeme panu podplukovníkovi a všem zúčastněným!