Společenský den – Den učitelů

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
28. 03. 2023

V České republice a na Slovensku se den učitelů slaví tradičně 28. března, v den výročí narození Jana Amose Komenského.

Den učitelů byl vyhlášen československou vládou v roce 1955, jako morální ocenění práce pedagogů; od počátku byl spojen s vyznamenáváním zasloužilých učitelů.

Jan Amos Komenskýlatinsky Iohannes Amos Comeniusněmecky Johann Amos Comenius (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670 AmsterdamSpojené provincie nizozemské) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filozoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko „Učitel národů“.