RAKOVINA NENÍ NÁHODA

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Dne 8.1.2021 proběhla v rámci hodin Ekologie osvětová beseda na téma RAKOVINA NENÍ NÁHODA. Studenti prvních ročníků měli v rámci této besedy možnost získat informace nejen o této závažné nemoci, ale seznámili se i s rizikovými faktory životního stylu, které mohou zvyšovat pravděpodobnost výskytu tohoto onemocnění nejen u sebe, ale i v rámci své rodiny.

http://osvetovabeseda.cz/rakovina-neni-nahoda