NEHODOU TO ZAČÍNÁ

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Dne 2.2.2021 se žáci 3. a 4.ročníků účastnili preventivního projektu s názvem NEHODOU TO ZAČÍNÁ. Během této online přednášky se studenti dozvěděli informace z oblasti rizikových faktorů dopravních nehod, co patří mezi nejčastější důvody automobilových nehod, či se seznámili se správným postupem při nahlašování dopravní nehody. Velký důraz byl kladen také na dodržování pravidel silničního provozu.

https://www.nehodoutozacina.cz