Vzdělávání dospělých

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT vedena pod: Č.j. MŠMT-34015/2020-1

Zaměřujeme se na další vzdělávání a profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení i široké veřejnosti.
Spolupracujeme jak se zkušenými vysokoškolskými pedagogy, tak i odborníky z praxe, kteří nám pomáhají prosazovat systémové změny v pohledu na vzdělávání sdílením svých profesních i osobních zkušeností.
Naším cílem je, aby tuto vzdělávací instituci tvořili odborníci na různé oblasti vzdělávání a podařilo se nám zapojit do vzdělávání učitelů co nejširší spektrum osobností.

 

Akreditované vzdělávací programy:

Č.j. MŠMT-19643/2020-3-654 Podrobné informace najdete zde: INFO_VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH.

V případě zájmu o výše nabízené kurzy nás kontaktujte na: info@smvvvpraha.cz