Diplomatické fórum

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Den s Diplomatickým fórem

Den s Diplomatickým fórem

Začátek školního roku je již tradičně spojen s Dnem s Diplomatickým fórem. Co proběhlo a co všechno žáci viděli? Dozvíte se uvnitř článku.

Přečíst více
Další vydání DIPLOMATa

Další vydání DIPLOMATa

Další vydání školního časopisu DIPLOMAT je zaměřené na platinové jubileum britské královny Alžběty II., dále na olympijské hry jako prostředek kulturní diplomacie a v neposlední řadě na situaci v Etiopii, kde začíná být znatelný nedostatek vody. Přejeme vám inspirativní čtení.

Přečíst více
Simulace v terénu

Simulace v terénu

Odbornou praxi letošních prváků jsme zakončili v přírodě. Vydali jsme se do CHKO Křivoklátsko, kde žáci absolvovali příjemnou 15km trasu (😊).

Přečíst více
VI. Euroasijský den

VI. Euroasijský den

Již pošesté jsme měli jedinečnou možnost setkání s významnými odborníky na kultury z euroasijského prostoru. 21. dubna se na naší škola totiž odehrál Euroasijský den (komunitně osvětové setkání v rámci Výzvy 49), který po dvouleté přestávce uspořádalo Diplomatické fórum.

Přečíst více
Přednáška JUDr. Lenky Bradáčové o roli státních zástupců

Přednáška JUDr. Lenky Bradáčové o roli státních zástupců

Pozvání Diplomatického fóra tentokrát přijala významná představitelka státní moci, kterou je Dr. Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze.

Přečíst více
Přednáška JUDr. Vošalíka o práci diplomata ve Vatikánu

Přednáška JUDr. Vošalíka o práci diplomata ve Vatikánu

Absolvovali jsme další zajímavou přednášku, tentokrát na diplomatické téma. Jako přednášející vystoupil JUDr. Pavel Vošalík, kariérní diplomat.

Přečíst více
Zimní vydání časopisu DIPLOMAT

Zimní vydání časopisu DIPLOMAT

V novém vydání našeho časopisu si budete mít možnost zrekapitulovat některé události z loňského roku jako např. volby do PS Parlamentu ČR, nebo si přečíst něco málo o dlouhodobějších vnitrostátních i mezinárodních konfliktech.

Přečíst více
Historická konference (2021)

Historická konference (2021)

Ve dnech 10. a 11. 1. 2022 se uskutečnila již tradiční historická konference. Tentokrát se žáci přenesli do roku 1914, do předvečera 1. světové války, kdy měli vyřešit problémy, před kterými staly tehdejší státy.

Přečíst více
Přednáška JUDr. Hrdé o problematice domácího násilí v Česku

Přednáška JUDr. Hrdé o problematice domácího násilí v Česku

Dnes jsme si mohli vyslechnout velmi zajímavou přednášku, které se zhostila JUDr. Lucie Hrdá. Téma přednášky bylo navýsost aktuální a společensky důležité, tj. problematika domácího násilí v Česku.

Přečíst více
Přednáška pplk. Otakara Foltýna o roli války v MV

Přednáška pplk. Otakara Foltýna o roli války v MV

Diplomatické fórum pro nás uspořádalo další zajímavou přednášku, tentokrát o roli války v mezinárodních vztazích. Jako přednášející vystoupil pplk. Otakar Foltýn z Generálního štábu AČR.

Přečíst více