Erasmus+ 2019-2021

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Od školního roku 2019/2020 se ŠMVV Praha zapojila do dalších dvou projektů ERASMUS +. Prvním z nich je projekt TOGETHER NOW FOR THE FUTURE OF OUR PLANET pod č. 2019-1-CZ01-KA229-061142. Tento projekt se zaměřuje na ochranu životního prostředí a věnuje se tématům: WATER IS LIFE, YOU ARE WHAT YOU EAT – HOW TO HAVE A BALANCED DIET, GLOBAL WARMING ISSUES AND RENEWABLE ENERGY a TAKE ACTION TO BUILD A CLEAN FUTURE!
Partnery tohoto projektu jsou naše škola jako koordinátor, slovinská, italská, rumunská a turecká škola.
V rámci tohoto projektu jsme 30.9.2019 uspořádali konferenci v ZOO – viz příloha.

Druhým projektem, jehož jsme partnery, je projekt KEY KOMPETENCE FOR A LIFELONG LEARNING pod č. 2019-1-IT02-KA229-0621136-6. V tomto projektu sdružujícím celkem 6 partnerů (z Itálie – koordinátor projektu, Španělska, Portugalska, Holandska, Litvy a z naší školy) se zaměřujeme na pojmenování klíčových kompetencí současného vzdělávacího systému tak, jak je definovala EU ve svých strategiích vzdělávání – Literacy Competence and Multilingual Competence, Mathematical Competence and competence in science, technology and engineering, Personal, social and learning to learn Competence, Citizenship Competence, Entrepreuneurship Competence a Cultural awareness and Expression Competence. 

První setkání učitelů proběhlo od 4. do 6.11.2019 v Todi v Itálii. V příloze pár fotografií ze setkání.