Projekty podpořené MKČR

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

ŠMVV Praha je dlouhodobě úspěšná v dotačních řízeních Ministerstva kultury ČR. Následující projekty byly podpořeny prostřednictvím dotačního programu MK ČR Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví v rámci 2. okruhu Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu výchovných a vzdělávacích aktivit v oblasti edukace v kultuře. Za podporu MK ČR děkujeme.

Na co se můžeš těšit?

  • Navštívíš s námi muzea a instituce veřejné správy
  • Poznáš blíže veřejnou správu v muzejnictví
  • Budeš blíže památkám UNESCO
  • Zasvětíme tě do tématu Evropské válečné konflikty 19. a 20. století
  • Vyjedeš na exkurzi do NKÚ

1. projekt – Zahrnutí edukace památek UNESCO do Školního vzdělávacího programu ŠMVV Praha

Projekt zahrnuje:

Seznámeni se s problematikou mezinárodní ochrany kulturního dědictví, historií UNESCO, Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, Seznamem světového dědictví, českými a vybranými světovými památkami UNESCO, procesem zápisu na Seznam světového dědictví, vybranými památkami indikativního seznamu a situací a podmínkami, které pozice na Seznamu přináší. V příloze naleznete PRACOVNÍ LISTY (Klíč na vyžádání k dispozici.)

2. projekt – Evropské válečné konflikty 19. a 20. století v českých muzeích

Projekt zahrnuje:

Pochopení příčin, průběhu a následků čtyř velkých válečných konfliktů, které osudovým způsobem zasáhly Střední Evropu a České země a seznámení žáků s problematikou mezinárodně-politických souvislostí těchto konfliktů, stejně jako s ukázkami dobové výzbroje a výstroje, logistických problémů spojených s válečnými operacemi, vlivem konfliktů na národní hospodářství a v neposlední řadě i s vybranými osobními příběhy účastníků těchto válek. V příloze naleznete PRACOVNÍ LISTY (Klíč na vyžádání k dispozici.)

Projekt

3. projekt – „Česká literatura 1. poloviny 20. století v českých muzeích“