Mgr. Jitka Rýznerová

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Mgr. Jitka Rýznerová
Předměty
Základy psychologie a sociologie
Ruský jazyk
Francouzský jazyk

O vyučujícím

Co vyučujícího na předmětu baví

Na výuce jazyků se mi líbí pozorovat, jaké pokroky studenti dělají, od prvních jednoduchých vět až po delší vyjádření. Baví mě s nimi komunikovat nejen v cizím jazyce, ale bavit se o kultuře, historii, zvycích, gastronomii, aktuálních událostech, vést je k lásce k vyučovanému jazyku. Práce s mladými lidmi mě obohacuje a rozvíjí.

Při výuce psychologie a sociologie mě baví dávat studentům prostor k vlastním úvahám, k vyjádření vlastních zkušeností či zkušeností ze svého okolí.

Zkušenosti z učitelské praxe

Svou učitelskou praxi jsem zahájila ve školním roce 1991/1992. Za tu dobu jsem krátce učila na prvním i druhém stupni základní školy, ale většinu času jsem vyučovala na středních školách. Celých 17 let jsem působila na gymnáziu, kde byl mým hlavním předmětem francouzský jazyk. Kromě toho řadu let učím v různých jazykových školách.

Zkušenosti z praxe v oboru vyučovaného předmětu

  • několik odborných zahraničních stáží ve Francii,
  • organizace výměnných pobytů pro francouzské a české studenty (12 let),
  • výuka v jazykových školách,
  • pracovní pobyt ve Francii, kde jsem se podílela na otevření pobočky pro velkou českou společnost.