Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení na obor gymnázium

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
17. 05. 2023
Vážení rodiče, uchazeči,
zveřejňujeme výsledky přijatých uchazečů. Nepřijatí uchazeči (důvodem nepřijetí je kapacita školy) mohou své umístění v přijímacím řízení zjistit ze samostatné tabulky.
Důrazně prosíme rodiče přijatých uchazečů, aby nás obratem – nejlépe telefonicky nebo e-mailem informovali o svém úmyslu zahájit studium na naší škole a odevzdat zápisový lístek, popř. nám sdělte, že jste na odvolání již na některou ze škol přijati.
Pokud jste již obdrželi vyrozumění z jiné školy a ke studiu na naši školu nenastoupíte, můžeme tak vyhovět několika dalším uchazečům, kteří z kapacitních důvodů nebyli přijati.