Termíny MZ 2020

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
07. 05. 2020
Na základě sdělení MŠMT ČR vyhlašuji následující termíny maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020:
společná část MZ: didaktický test z matematiky, francouzského jazyka a anglického jazyka – 1. 6. 2020
společná část MZ: didaktický test z českého jazyka a literatury, španělského jazyka a ruského jazyka – 2. 6. 2020
Písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků se na základě rozhodnutí ministerstva nekoná.
Termín praktické maturitní zkoušky je stanoven ředitelkou školy na 21. a 22. 5. 2020.
Termín profilové a ústní zkoušky je stanoven ředitelkou školy na období od 9. 6.do 16. 6. 2020.