Mezinárodní vztahy a diplomacie

Základní informace
Kód a název oboru
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Profilové předměty
Mezinárodní vztahy, Mezinárodní i české právo, Evropské integrace, Ekonomická diplomacie, Diplomatický protokol a etiketa, Odborná angličtina v mezinárodních vztazích, Obchodní a diplomatická korespondence, Rétorika

Co se naučíš?

 • poznáš svět mezinárodních vztahů
 • pochopíš souvislosti
 • budeš umět vystupovat, jednat, argumentovat
 • budeš komunikovat ve třech světových jazycích
 • prakticky zvládneš pravidla etikety
 • seznámíš se s různými kulturami a zvyklostmi
 • budeš se orientovat v právu a ekonomice
 • naučíš se pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • budeš se učit prostřednictvím projektu Diplomatické fórum
 • vše si vyzkoušíš díky odborné praxi

Kde se uplatníš?

 • v samostatných i manažerských pozicích
 • ve všech administrativních pozicích
 • na pozicích vyžadujících znalost jazyků
 • ve společnostech s mezinárodní účastí
 • v obchodních společnostech a bankách
 • na VŠ mnoha odborných zaměření

Jedinečný projekt

Diplomatické fórum

Co všechno tě v projektu čeká?

 • Budeš součástí simulace mezinárodních jednání
 • Zúčastníš se přednášek se zajímavými hosty – velvyslanci, politology…
 • Budeš se podílet na školním časopise Diplomatické listy
 • Naučíš se lépe vyjadřovat a komunikovat
 • Zažiješ Pražský studentský summit a Euroasijský den
 • Získáš zdravé sebevědomí
 • Rozšíříš si obzory o světě kolem sebe
 • Vzděláš se v oblasti mezinárodních vztahů, historie, etikety, diplomatického protokolu a rétoriky
 • Společnou prací na projektu získáš nové přátele

Jak jednotlivé části projektu probíhají?

Simulace mezinárodních jednání: Hlavní činností našeho projektu je příprava simulací mezinárodních jednání na úrovni OSN, při kterých každý student zastupuje jeden vybraný stát a jeho státní zájmy k určité otázce. Studenti se pomocí simulací naučí nejen lépe vystupovat před veřejností, ale získají také cenné teoretické znalosti do budoucna, a to vše jedinečným vzdělávacím způsobem, který najdou málokde. Při jednáních se řídíme pravidly etikety a diplomatického protokolu a snažíme se co nejvěrohodněji vystihnout práci pravých diplomatů.

Přednášky se zajímavými hosty, exkurze a zájezdy: Na škole pořádáme velké množství přednášek, na kterých spolupracujeme s řadou významných osobností z akademické a soukromé sféry. Mezi našimi hosty byli např. vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenka Bradáčová, novinář Jindřich Šídlo, přední islamolog profesor Luboš Kropáček a další. Zároveň každoročně organizujeme prohlídku ústavních institucí České republiky, jako jsou obě komory Parlamentu ČR nebo Úřad vlády při Strakově akademii.

Školní magazín Diplomatické listy: Vydáváme školní magazín se zaměřením na domácí a zahraniční politiku, ekonomii, kulturní dění, historii a mnoho dalších oblastí. Připravujeme řadu rozhovorů se zajímavými osobnostmi, nebo komentářů k aktuálnímu dění. Listy slouží jako kvalitní zdroj informací pro všechny studenty, kteří studují mezinárodní vztahy a diplomacii.

Jaké dovednosti trénujeme?

 • Mezinárodní vztahy
 • Aktuální dění doma a ve světě
 • Znalosti historie
 • Diplomatický protokol a etiketu
 • Rétoriku a vystupování