Finance, business a světová ekonomika

Základní informace
Kód a název oboru
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Profilové předměty
Ekonomické vztahy, Ekonomická diplomacie, Ekonomika a podnikání, Právo, Základy účetnictví, Evropská integrace, Rétorika, Základy psychologie a sociologie, Odborná angličtina v ekonomice, Obchodní korespondence

Co se naučíš?

 • poznáš svět mezinárodních financí
 • budeš znát fungování mezinárodního finančního trhu
 • seznámíš se s úlohou mezinárodních finančních institucí
 • pochopíš ekonomické souvislosti
 • ovládneš postupy vedoucí k maximalizaci zisku
 • naučíš se pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • budeš umět komunikovat v cizím jazyce o ekonomických tématech
 • budeš se orientovat v obchodním a finančním právu
 • využiješ zkušenosti z projektu Studentská společnost
 • vše si vyzkoušíš díky odborné praxi

Kde se uplatníš?

 • v samostatných ekonomických pozicích
 • v samostatných administrativních pozicích
 • v manažerských pozicích finančního a obchodního zaměření
 • jako samostatný mzdový referent
 • v marketingu, specialista – product manager
 • ve státní správě – v samostatných pozicích finanční a daňové správy
 • na pozicích se zaměřením na personalistiku
 • v řídících pozicích nižší a střední úrovně
 • ve vlastních podnikatelských aktivitách
 • na VŠ se zaměřením na ekonomiku a právo

Jedinečný projekt

Studentské společnosti

Na co se můžeš těšit?

 • Osobně si vyzkoušíš podnikání od založení firmy (studentské společnosti) přes její fungování a udržení až po její likvidaci
 • Budeš moci realizovat své nápady
 • Budeš se podílet na organizaci
 • více o projektu

Odborná praxe